2022-04-01
Fastighets AB Keron säljer den 1 april 2022 hyresfastigheten benämnd Lyckås om 24 lägenheter i Olofstorp till Fortinova AB. Se fortinova.se.

2018-04-17
Vi kan, på grund av väldigt högt intresse och många redan anmälda, för närvarande tyvärr inte ta emot fler ansökningar.
Detta gäller tills vidare och tills dess vi ser en möjlighet att öppna för nya ansökningar.
Eventuella frågor rörande detta mottages och besvaras endast via mail :
info@keron.se

2017-07-07      
Efter föhandlingar och överenskommelse med den nybildade Bostadsrättsföreningen Furuhöjdsterrassen, säljer Fastighets AB Keron den 7 juli 2017 den aktuella fastigheten till föreningen.
Bostadansökningar kan därför inte längre göras till den aktuella anläggningen.