BakgrundFastighets AB Keron började sin verksamhet 1998 och hade då sitt säte i Partille kommun. År 2010 flyttades kontor och verksamhet till Olofstorp i Göteborgs kommun.
Under åren har företaget byggt ca 70 villor mot konsument, och ett sextiotal hyreslägenheter för egen förvaltning, samt två entreprenader för bostadsrättsföreningar.
Byggnationerna har i huvudsak utförts i Olofstorp och Älvängen. 

Företaget är familjeägt, nu i andra generationen.
Företagets slogan  "Från idé till förvaltning" innebär delaktighet i hela processen, från idéstadiet till färdig bostad och i vissa fall även förvaltning.

I byggverksamheten delupphandlar normalt företaget olika underentreprenörer, från markarbeten till färdig bostad.