Bostadsansökan Fastighets AB Keron

Villkor för ansökan:
Vid ansökan om bostad hos Fastighets AB Keron, tillåter du bolaget göra sedvanlig kreditprövning.
Ansökan måste förnyas minst var 6e månad, annars faller din köplats bort.
Väntetiden bedöms vara
MINST två år, så om du inte kan vänta så länge är det inte lönt att lämna in ansökan.
 


  • (Månadslön,före skatt x 12 månader).  • (Månadslön,före skatt x 12 månader).