2017-07-07      
Efter föhandlingar och överenskommelse med den nybildade Bostadsrättsföreningen Furuhöjdsterrassen, säljer Fastighets AB Keron den 7 juli 2017 den aktuella fastigheten till föreningen.
Bostadansökningar kan därför inte längre göras till den aktuella anläggningen.